Szkolenia

PRACODAWCO !!!
My tutaj, cię nie naciągamy, tylko całą prawdę przedstawiamy,
Na dodatek podstawę prawną PONIŻEJ Ci przedstawiamy !!!

OFERTA

 • Wykonujemy szkolenia wstępne bhp – instruktaż ogólny.
 • Oferujemy szkolenia okresowe bhp dla wszystkich grup zawodowych.
 • Prowadzimy rejestr i ewidencje przeprowadzonych szkoleń.
 • Wystawiamy zaświadczenia o odbytych szkoleniach zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Pilnujemy terminów odbywania kolejnych szkoleń bhp.
 • W naszej ofercie znajdą Państwo również szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy
 • Prowadzimy również szkolenia P.POŻ.
 • Szkolenia prowadzimy we własnej sali szkoleniowej lub też według potrzeb dojeżdżamy na szkolenie

PODSTAWA PRAWNA

 1. Kodeks Pracy

Art. 237
§ 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 2. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

§ 2. 1. Pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy.

Szkolenie BHP wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup i stanowisk i obejmuje:

 1. Szkolenie BHP wstępne ogólne, zwane instruktażem ogólny.
 2. Szkolenie BHP wstępne na stanowisku pracy, zwane instruktażem stanowiskowym

Instruktaż ogólny powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

Pierwsze szkolenie BHP okresowe powinno się odbyć nie później niż w ciągu 6 miesięcy dla osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów, natomiast dla pozostałych pracowników w ciągu 12 miesięcy.

Kolejne szkolenia BHP okresowe powinny się odbywać nie rzadziej niż:

 • co 3 lata dla stanowisk robotniczych, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku,
 • co 6 lat dla pracowników administracyjno-biurowych,
 • co 5 lat dla pozostałych pracowników,
 • co 5 lat dla pracodawców

Źródło: http://www.ciop.pl/9941.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

BHP-KALISZ-SZKOLENIA-USŁUGI-JOANNA MROZIŃSKA